Altertavle og døbefond

Menighedsrådet orienterer

Formanden har ordet


Et ord med på vejen


Fra indvielsen af Kirkehuset


>>> læs mere


Præsterne

Budskabet til os


Luther og reformationen


- af Mogens Thams

>>> læs artiklen


”Kunst, der vil noget”

Alterbillede i Ringkøbing Kirke

 - torsdag d. 23. feb. 2017 kl. 19.00 i Ringkøbing Kirkehus.

Distriktsforeningen indbyder til mødeaften med foredrag v. sognepræst, korshærspræst og kunstformidler Søren Nielsen, Holstebro.
- han vil fortæller om en række kunstnere, blandt andre Arne Haugen Sørensen, og deres kunstværker, der netop vil noget, og dermed lægger han op til en samtale om kunst og kirke og kristendom. 

Mødet er offentligt og alle er velkomne!

Efter foredrag og kaffebord holder distriktsforeningen sin ordinære generalforsamling

>>> læs mere

Ny sognepræst

Jørgen Paakjær Moeslund bliver fra 1. april ansat som ny sognepræst i Ringkøbing Sogn.

Jørgen Paakjær Moeslund bliver ordineret onsdag den 15. marts kl. 18.00 i Ribe Domkirke, hvor alle er meget velkomne.
Ringkøbing Menighedsråd arrangerer buskørsel. Afgang fra Museumspladsen kl. 16.00. Pris: 100 kr., som betales kontant i bussen. Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 9732 0696. Der er 55 pladser.

Jørgen Paakjær Moeslund bliver indsat i Ringkøbing Kirke søndag den 2. april kl. 13.00.

Kirketjener ved kirkehuset

Fra 1. marts bliver Hanne B. Raabjerg ansat som kirketjener i Ringkøbing Kirkehus. Hanne vil endvidere afløse som kirketjener i kirken og kordegn på kirkekontoret.

Hanne B. Raabjerg har været kordegneafløser på Ringkøbing kirkekontor de sidste halvandet år. Hanne kommer fra et job som kirke- og kulturmedarbejder ved Langenæskirken i Aarhus.

Efter gudstjenesten søndag den 5. marts kl. 10.30 bliver der mulighed for at hilse på Hanne B. Raabjerg ved en reception i kirkehuset.

Farvel til Randi Sandal

- 5. marts 2017 kl. 10.30 holder Randi Sandal afskedsgudstjeneste i Ringkøbing kirke.

Efter gudstjenesten er der reception i kirkehuset.

Randi Sandal vil på det tidspunkt have været ansat i ca. 2 år her ved kirken.

>>> læs mere

Menighedsplejen for Rindum og Ringkøbing sogne

Tirsdag den 7. marts 2017 kl.19.30 holder Menighedsplejen årsmøde i Ringkøbing Kirkehus med valg til bestyrelsen. 

Generalsekretær fra Samvirkende Menighedsplejer, Kirsten R. Laursen, vil fortælle om menighedsplejernes udfordringer i den aktuelle samfundssituation.

Alle er hjertelig velkomne, og vi glæder os til en rigtig hyggelig og interessant aften.

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2017

Søndag den 12. marts 2017 vil Ringkøbing og Rindum gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognene får mulighed for at støtte Folkekirkens Nødhjælp. Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i nød ud fra princippet - - -

Henvendelse til indsamlingsleder:
- i Ringkøbing  Svend Aage Hoppe på tlf. 9732 2397, hoppe@post10.tele.dk   
- i Rindum, Ingemann Sandvad tlf. 5083 4555, ingemannsandvad@gmail.com

>>> læs mere

cookie information