Afskedsreception for kordegn Berit Bæk

Fredag den 29. marts kl. 13.00 - 15.00 - Ringkøbing Kirkehus[mere]

Menighedsmøde, kirkefrokost og fernisering

Søndag den 7. april[mere]

Indvielse af Ringkøbing Kirkes barokorgel

Palmesøndag den 14. april[mere]

20mar kl. 17:00

Ringkøbing Pigekor øver på musikskolen

 

20mar kl. 17:00
20mar kl. 19:30

Mennesket er ingen ø - perspektiver på liv og tilværelse

Foredrag i Rindum Kirkehus v/ forstander Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen i …

20mar kl. 19:30
21mar kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

 

21mar kl. 19:00
24mar kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Jørgen Moeslund. Visitats af biskoppen. Efterfølgende kirkekaffe

 

24mar kl. 10:30
27mar kl. 17:00

Ringkøbing Pigekor øver på musikskolen

 

27mar kl. 17:00
29mar kl. 13:00

Afskedsreception for kordegn Berit Bæk

Vores kordegn Berit Bæk har fået arbejde som kordegn i Kolding og stopper derfor ved …

29mar kl. 13:00
31mar kl. 10:30

Gudstjeneste med konfirmander v/ Jørgen Moeslund

 

31mar kl. 10:30