"Livet - det dejligste eventyr" - Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab

17.01.2019 kl. 19:30 - 20:30

v/ sognepræst, forfatter Kaj Mogensen.
H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi "Mit Livs Eventyr": "Mit livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste". Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. Denne tro sættes bestandigt på prøve. H.C. Andersen vil fastholde den kristne tro og det kristne håb midt i erfaringen af tilintetgørelse og død. Han tror på, at Bibelen og naturen er Guds åbenbaringer. Der er en sammenhæng mellem skabelse og Guds nådige forsyn. Han vil med sin digtning forkynde Guds kærlighed. Han forkynder Jesus som frelser og forsoner, og han betoner sammenhængen mellem Gudstro og etik. For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde. Han tager afstand både fra stiv ortodoksi og ateistisk materialisme. Han ser sammenhængen mellem følelse, fantasi og fornuft. For ham hører tro og viden sammen.
I foredraget belyses dette ved en fortolkning af H.C Andersen-tekster - både kendte og midre kendte. Som H.C. Andersens forfatterskab vil også foredraget oplyse og oplive, være til trøst og glæde.
Entré incl. kaffe: 50 kr.

<- Tilbage
cookie information