Karen Blixen - tro, liv og fortælling

12.03.2019 kl. 19:30 - 21:30

v. Elisabeth Dons Christensen, tidl. biskop, Vedbæk

- Ringkøbing Kirkehus.

”Du vil have lært i skolen, at i begyndelsen var ordet”. Sådan skriver Karen Blixen i sin fortælling: ”Sorgagre” og henviser til Guds skaberord og kaldet til med ordene at skabe lidt orden, liv og håb i
det kaos, der altid truer. Selv var hun en Ordets mester. Ingen kunne som hun genfortælle, bruge og omtolke de bibelske fortællinger. Men kan fortællingen virkelig bære al mening i vort liv? Og hvordan bar den bibelske fortælling hendes eget liv – og tro? Det er en uafsluttet debat. Måske skal man snarere forstå hendes liv og forfatterskab med en eksistentiel tolkning end i en intellektuel argumentation? Måske
bliver man aldrig færdig med at forstå? Men det er måske netop meningen?

Arrangør: Grundtvigsk Forum for Ringkøbing og omegn.
Entré inkl. kaffe: 100,- kr. / 50,- kr. for medl.Entré inkl. kaffe: 100,- kr. / 50,- kr. for medl.

<- Tilbage
cookie information