Kapelorglet

Orgelværket er hovedsalig fra det gamle orgel i Ringkøbing kirke. De ældste dele (5 stemmer og hovedværksvindladen) er lavet af Demant i 1861. 

Orglet blev restaureret og bygget i 2008 af Sven Hjorth Andersen. Orgelhuset er tegnet af arkitekt Ebbe Marxen.

Orglets disposition

Manual I:
Bordun 16' (E)
Principal 8' (C-H åbne, træ (A), c-f''' tin (B))
Rørfløjte 8' (C-H træ (B), c-f''' tin (B))
Oktav 4' (A)
Oktav 2' (A)

Manual II:
Fugara 8' (C-H (F), c-f''' (E))
Gedakt 8' (A)
Gedaktfløjte 4' (A)

Pedal:
Subbas 16' (C)
Rörflöjte 8' (C-H træ (C), c-d' kobber (C))

Manualomfang: C-f''', pedalomfang: C-d'. Kopkler: II-I, I-P. 
Manualerne har mekanisk traktur og registratur, I: sløjfevindlade (A), II: sløjfevindlade (B). 
Pedalværket har pneumatisk traktur og registratur, pneumatisk keglevindlade (C)

(A) Ringkøbing Kirke 1861, Demant & Søn, Odense 
(B) Ringkøbing Kirke 1888, Frederik Nielsen, Århus 
(C) Ringkøbing Kirke 1935, Th. Frobenius og Co., Kgs. Lyngby
(D) Ringkøbing Kirke 1952, Th. Frobenius og Co., Kgs. Lyngby
(E) Storvorde Kirke1896, Frederik Nielsen, Århus
(F) Laukhuff, Tyskland, nye 2008


Flyttet og restaureret i 2008 af orgelbygger Sven Hjorth Andersen, Skævinge. Efterintoneret af Mogens Pederssøn.


Flytningen af det romantiske orgel fra Ringkøbing Kirke til Ringkøbing Kapel

Samtidig med at Ringkøbing menighedsråd ønskede at rekonstruere barokorglet i Ringkøbing kirke kom ønsket om at genanvende det romantiske orgel, der stod bag den gamle barokfacade i Ringkøbing Kirke. Den 28. og 29. januar 2008 demonterede Sven Hjort Andersen det romantiske orgel.

Restaurering af orglet

Kirkens organist, Klaus V. Jensen ønskede at tilbageføre instrumentet til dispositionen fra 1888, men med udvidelsen fra 1935 med selvstændigt pedalværk.

Han udtaler: »De to tilføjede stemmer fra 1952 smeltede dårligt sammen med de øvrige stemmer i manual II, og en mixtur er ikke særlig anvendelig ved begravelser. Vi endte derfor med dispositionen fra 1888, men med selvstændigt pedalværk. Orglet fremstår i dag mere helstøbt og er meget velfungerende i det nye kapel.« 


Da Sven Hjort Andersen fandt det usandsynligt, at Fr. Nielsens orgel fra Storvorde kirke kunne finde anvendelse i sin helhed besluttedes det, at genanvende Bordun 16' og Fugara 8' derfra. Klaus V. Jensen ønskede, selvom det ikke var praksis hos Fr. Nielsens praksis, at C-H i Fugara 8' skulle have sine egne piber, da det giver mere fylde i bassen i manual II. Hermed var muligheden for svelle udelukket, da C-A står på udflytterstok ved Manual I. 

Organisten ønskede ligeledes at genanvende det gamle spillebord. Elfenben fra Storvorde kirkes orgel er blevet brugt til renovering af spillebordet. "De sorte tangenter" i pedalet er forkortet, så organisten kan sidde tættere på spillebordet end tidligere.

Roser fra orgelkonsulent

I løbet af sommeren 2008 blev orglet opstillet i kapellet. 

Den 8. august 2008 blev orglet godkendt af orgelkonsulent John Wedell Horsner med følgende vurdering:

»Ombygningen/istandsættelsen er særdeles vellykket mekanisk såvel som klangligt. Det er glædeligt, at instrumentet har "overlevet" og nu er i fin stand. Stemmerne Bordun 16' og Fugara 8' (fra Storvorde kirke) er fint indpasset i helheden.«

Klaus V. Jensen

Orglets historie i Ringkøbing kirke

I 1861 blev det daværende barokke orgelværk fjernet og orgelbygger Demant og Søn byggede et nyt orgelværk bag den gamle facade. Herunder følger orglets tilbygninger fra 1861 til 1952.


(A) Ringkøbing Kirke 1861, Demant & Søn, Odense
Manual I:
Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Fløjte 4', Oktav 2' 
Evt. anhangspedal

(B) Omkring 1888, udvidelse og ombygning ved Frederik Nielsen, Århus
Manual I:
Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2', 

Manual II (svelle):
Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4'

Anhangspedal


(C) 1935, udvidelse og ombygning ved Th. Frobenius og Co., Kgs. Lyngby
Manual I:
Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Mixtur III

Manual II (svelle):
Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4' 

Pedal:
Subbas 16', Rörflöjte 8'


(D) 1952, omdisponering og udvidelse ved Th. Frobenius og Co., Kgs. Lyngby
Manual I:
Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2', Mixtur III

Manual II:
Gedakt 8', Gedaktfløjte 4', Kobbelfløjte 2', Quint 1 1/3'

Pedal:
Subbas 16', Rörflöjte 8'

De største piber fra Bordun 16', Principal 8' og Rørfløjte 8'

Man II med kondukter til de største piber i Fugara 8'.

Man II anbragt oven på man I med piberækkerne vinkelret på man I