Ringkøbing Kirkehus

Ringkøbing Kirkehus blev indviet 1. s. i advent, den 27. november 2016.

Huset er tegnet af Arkitektfirmaet Tegnestuen Fjordlyst ApS.

Huset rummer på 1. sal: Stor konfirmandstue og lille konfirmandstue samt køkken og toiletter. De to konfirmandstuer kan slås sammen til et stort lokale. 

I stuen forefindes en stor hall, et lille mødelokale, kirkekontoret, kontor til hhv. organist og kirketjenere, kontor til provst og provstisekretær samt toiletter og personalekøkken.

Et kunstudvalg sørger for skiftende kunstudstillinger både i stuen og på 1. sal.

Ringkøbing Kirkehus den 27. november 2016, da huset blev indviet.