Barokorgel

Palmesøndag 2019 bliver et rekonstrueret barokorgel indviet. Orglet er bygget af orgelbygger Mads Kjersgaard. Det nye orgel er sat ind i den gamle facade fra 1633 og bygget, som det kunne have været gjort dengang.

Det er et fantastisk og helt særligt instrument, som viser et orgel på Chr. IV's tid.

Orglet har 13 stemmer fordelt på hovedværk og sokkelværk.

Orglets disposition

Hovedværk (bag facadepiberne):

Principal 8' (C-E transmission fra Gedact 8', F-ds'' i facaden) 
Gedact 8' (C-H træpiber, fra c metal)
Octava 4'
Nasat 3' (konisk åben)
Super Octava 2'
Mixtur II-III
Trompet 8'

Sokkelværk (Placeret i orglets sokkel):

Quintadena 8' (C-G træpiber, fra Gs metal)
Offen Fløite 4' (C-Gs åbne træpiber, fra A metal, cylindrisk)
Gemshorn 2' (konisk, åben)
Sif Fløite 1½' (konisk, åben)
Sexqvialter Discant II (fra lille f)
Regal 8'

Simbelstierne, Tremulant og Manualkoppel. 

Hovedværk: C,D,E,F,G,A - c''' (45 toner - kort basoktav)
Underværk: C,D,E - c''' (47 toner - brudt basoktav)
Orglet stemmes i kortone, a' = omkr. 470 Hz ved 20 °C. 
Tempereringen: middeltonestemning. 

To kilebælge er placeret i murnichen bag orglet, så en bælgtrækker kan forsyne orglet med luft. Den nederste kilebælg fungerer endvidere som magasinbælg for en elektrisk blæser.


Det oprindelige barokorgel fra 1633

Orgelhuset er fra 1633. I dag er kun hovedværksfacaden, -gavlene (på nær fyldningerne i sydgavlen) samt soklens hjørnestolper fortil bevaret. 

Barokorglet var i brug indtil det blev kasseret i 1861. Oplysningerne om det gamle barokorgel er sparsomme, men vi ved, at det havde to værker. Hovedværket havde 6-7 stemmer indeholdende en mixtur og 33 forsølvet facadeprincipalpiber samt en cymbelstjerne. Endvidere ved vi, at der var placeret »et lille værk nedenunder« i orglets sokkel. Orglet havde mindst en tungestemme. 

På indersiden af nordgavlens nedre fyldning ses nederst tre udskæringer, som må have givet plads for tre af hovedværkets registersløjfer, der er gået så langt ud til siderne, at der måtte skaffes ekstra plads til deres bevægelse. Det antages, at der har været fire sløjfer i sydsiden - altså 7 stemmer i alt. 

Orglet blev anskaffet på initiativ af præst og provst Magister Hans Hansen Kjær, der skaffede penge dertil hos hans svigerfar, borgmester Jens Olufsen. Hans initialer MHHK ses øverst i midttårnets snitværk.


Særlige begivenheder i projektet

I november 2003 vedtog menighedsrådet at rekonstruere kirkens gamle barokorgel. 

Takket være nationale fonde, lokale virksomheder og privatpersoner kunne menighedsrådet i september 2007 underskrive kontrakt med orgelbygger Mads Kjersgaard, Uppsala, om at bygge et nyt barokorgel bag den gamle facade.

I januar 2008 demonterede orgelbygger Sven Hjort Andersen det romantiske orgel. Dette orgel er blevet restaureret, ombygget og indsat i nybygget orgelhus i Ringkøbings nye kapel, som blev indviet 1. november 2008. 

I juni 2010 blev 1800- og 1900-tallets tilføjelser til orgelfacaden og orgelhuset afmonteret af Mads Kjersgaard, kirketjener Kaj Møller og organist Klaus V. Jensen. Konservator Bent Jacobsen, Korinth, angav retningslinier for flytning af de tilbageværende dele. 

Orgelbygger Kennth Gustavsson, Sverige, blev tilknyttet projektet, og i december 2017 satte han orgelblæser og -bælge op.

I juli 2018 blev den gamle facade sat op på den nytillavede sokkel.

I efteråret 2018 satte Kenneth Gustavsson og Mads Kjersgaard værkerne op og forbandt mekanikken mellem tangenter og vindlader.

I december 2018 intonerede Mads Kjersgaard orglet. Dele af orglet hørtes for første gang til julekoncerten den 12. december, hvor Mads Kjersgaard trækker bælgene.