Hovedorglet

Hovedorglet er bygget af Th. Frobenius & Sønner i 1974. Det har 22 stemmer fordelt på to manualværker og et pedalværk.

Svelleværk (selve værket ses over spillebordet):
Gedakt 8', Viola di Gamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Kobbelfløjte 2', Quint 1 1/3', Scharf, Krumhorn 8', Tremulant
 
Hovedværk (selve værket ses tv. for spillebordet):
Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Spidsfløjte 4', Oktav 2', Sesqualtera, Mixtur, Trompet 8', Tremulant

Pedal (selve værket ses th. for spillebordet):
Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Fagot 16', Skalmeje 4' (isat i 1995-96)

Kopler: SV/HV, HV/P, SV/P, Mekanisk traktur og registratur.

Restaureringer

I 1996 fik orglet tilføjet en krongesims samt udsmykning under svelleværket svarende til udsmykningen under HV og Ped. Orglet blev ved samme lejlighed malet i de nuværende farver. Orglet stod indtil kirkens restaurering i 1995-96 i rå eg. Ved samme lejlighed blev den forberedte pedalstemme, Skalmeje 4', tilføjet.

I oktober 2006 blev Oktav 4', Oktav 2' og Mixtur omintoneret. Klangen blev mildnet og ansatsen på oktav 4' gjort mere præcis. Før var klangen i disse tre stemmer meget hård. Omintoneringen blev foretaget af Ole Høyer fra Frobenius.


I efteråret 2009 blev orglet renset for skimmesvamp. Varmeelementer og ventilator blev installeret i orglets sokkel for at forebygge fornyet forekomst af skimmelsvamp. 
Dette blev foretaget af orgelbygger Sven Hjorth Andersen.