Kirkebygningen

Ringkøbing kirke ligger midt i byen på Kirkepladsen øst for Torvet.

Hovedskibet er den ældste del af kirken, bygget i første halvdel af 1400-tallet. Det blev bygget i sin nuværende længde, men uden korsarme.

Tårnet er påbegyndt samtidig med kirkeskibet, og havde i første omgang samme højde som hovedskibet. Tårnet blev først fuldført formodentlig mellem 1525 og 1550.

Tårnet er bemærkelsesværdigt ved, at det er bredere foroven end forneden.

Kirken blev udvidet mod nord med korsarm i 1592-93.

Den søndre korsarm, hvor hovedorgel står,  blev bygget i 1934-35.

Alt synligt murværk er fra denne tid, idet det øvrige murværk var i så dårlig stand, at en skalmuring af hele kirken var nødvendig.

 

Andre kirker i området

På turistkontorets hjemmeside kan du læse om andre interessante kirker i og omkring Ringkøbing.