Lysekroner og Kirkeskib

Lysekroner og 'Kronager'

Lysekronen i koret fra 1692 er en gave, som blev skænket kirken i taknemmelighed over at giveren blev forhindret i at tage sit eget liv. Hans enke føjede ved gavebrev en ager til lysekronen, så midler fra denne mark skulle forsyne lysekronen med vokslys i julen.

Bebyggelsen »Kronager« ved Herningvej ligger i dag på denne mark, og grunden til dens navn er netop, at midler fra ageren gik til lys til denne lysekrone.

 

Den ældste lysekrone hænger midt i kirken og er ligeledes en gave. Den er skænket kirken omkr. 1646. 

 

Lysekronen ved det gamle orgel er en kopi (1893) af denne dog uden topfigur. 

 

Lysekronerne i sideskibene er fra 1934-35.

 

Lysekronen i våbenhuset fra 1995-96, designet af Vilhelmsen og fremstillet af gørtler Robert Okholm. 

Den ældste lysekrone

Lysekrone i sideskibene

Lysekronen i våbenhuset

Kirkeskibet

I 1957 blev der ophængt en minikopi af den amerikanske fuldrigger »Surprise« bygget i Ribe i 1928 af skibsfører Bertel Clausen. Skibet blev 1995-96 restaureret vha. midler fra Skibsbygger Jakobsens Fond, Nordsøværftet, Ringkøbing.