Øvrig inventar

Det gamle alterbillede


På vestsiden i den søndre korsarm hænger alterbilledet fra den gamle altertavle isat i ny ramme fra 1996. Billedet er malet af Sophus Schack i 1852.

2 krucifikser

På vestsiden af nordre korsarm hænger et krucifiks i hver sin niche. Det største er det ældste fra omkring 1500. Det lidt mindre krucifiks er fra sidste halvdel af 1600-tallet.

2 mindetavler - epitafier

To epitafier fortæller en sjov historie, viser to stilarter og portrætterer to præster og deres koner. 
Den ældste mindetavle fra omkring 1614 hænger i koret og er en mindetavle over Anna Nielsdatter, som var gift med pastor Jens Iversen Bork (præst ved kirken 1602-1625). De to personer er afbilledet på mindetavlen.  

 

 

Det andet epitafium er fra 1652 over Magister Hans Hansen Kjær (præst ved kirken 1626-52). Det hænger nær det gamle orgel i hovedskibet. Da Hans Hansen Kjær overtog embedet,overtog han ligeledes præsteenken! Karen Jensdatter var den forhenværende præst Jens Iversen Borks anden kone og blev efter dennes død gift med efterfølgeren Hans Hansen Kjær. På dette epitafium ses derfor Jens Iversen Bork skyggeagtigt afbildet mellem Hans Hansen Kjær og Karen Jensdatter.  

De to epitafier viser et stilskifte fra smukt renæssancearbejde (1614) til velskåret bruskbarok (1652). 
Den første fuldstændigt symmetrisk opbygget med søjler og i stramme former. Det andet stadigt symmetrisk, men mere pyntet og svulstigt, og ornamenterne har facon efter ørebrusk - deraf navnet.