Prædikestol og pulpiturer

Højrenæssancen og den tidlige barok fra slutningen af 1500-tallet og første halvdel af 1600-tallet har sat sit præg på kirken. Kirken blev udvidet i 1592 og fik mange smukke træskærerarbejder i denne periode: en prædikestol, to pulpiturer, et barokorgel og to mindetavler, såkaldte epitafier. En del af disse er gaver fra byens fremmeste familier.

Derefter følger en fattig tid, hvor der tilmed var flere store reparationer. Der er derfor ikke meget kirkeinventar fra tiden mellem 1650 og 1800.

Prædikestolen

Prædikestolen er opsat i 1597 og udført i renæssance-stil. Den langstrakte form skyldes, at den sandsynligvis har været tænkt som lektorieprædikestol (en prædikestol går på tværs af kirkerummet og er placeret mellem kor og skib. Ulfborg Kirke har stadig en lektorieprædikestol; Ulfborg Kirke ligger 25 km nord for Ringøbing.

Pulpituret i vestenden

Orgelpulpituret i vestenden af hovedskibet er fra 1635-36 og prydes af samtidige malerier af Jesus i midten omgivet af de 12 apostle. Det gamle orgel har stået herpå siden 1841.

Pulpituret i nordenden

Pulpituret i den nordre korsarm er fra 1611-12. I tiden mellem 1633-36 og 1928 var pulpituret rykket frem ud i hovedskibet. Det gamle orgel fra 1633 stod på dette pulpitur frem til 1841. 
Pulpituret prydes af malerier fra 1636 med Kristus i midten omgivet af de 12 små profeter, som kendes fra de sidste 12 bøger i Det Gamle testamente. Nationalmuseet har fremhævet profetrækken som noget af det skønneste, der findes i vore kirker af den art.