Ringkøbing Kirkekontor

PERSONREGISTRERING

Fødsler og dødsfald i Ringkøbing og Rindum Sogne registreres på kirkekontoret af kordegnen. Dette er en grundregistrering af personer, som skal foretages af alle uanset religion og overbevisning.
Sager vedrørende faderskab, navngivning, navneændring, udstedelse af nye attester samt medlemskab af folkekirken behandles ligeledes af kordegnen. Man kan tjekke i hvilket sogn man bor på www.sogn.dk.

Aftaler om dåb og vielse sker i Ringkøbing Sogn ved henvendelse til kirkekontoret / kordegnen eller præsten.
I Rindum Sogn aftales dåb og vielser med sognepræst Mogens Thams.

Ansøgninger om navngivning og navneændring samt omsorgs- og ansvarserklæringer skal afgives digitalt via www.borger.dk

Du kan henvende dig til kontoret med alt, hvad du måtte have af spørgsmål og ærinder til kirken. Kordegnen vil da sørge for at vise dig videre til rette vedkommende.

Ringkøbing Kirkekontor: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing
Åbent tirsdag - torsdag fra kl. 9 til 13, torsdag også fra kl. 16 til 17, fredag fra 9 til 12.

cookie information