Bisættelse / Begravelse

Ved dødsfald
I langt de fleste tilfælde henvender man sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger med kordegn og præst, herunder udfærdigelse af dødsanmeldelse og aftale om tidspunkt for en evt. kirkelig handling og samtale med præsten. Ved kirkelige handlinger skal der medvirke en præst.

Hvis du vil vide mere om hvad man skal tænke på i forbindelse med dødsfald, og hvordan man selv kan lave en anmeldelse, kan du læse mere her.

Hvis du gerne vil aftale hvor på kirkegården kisten / urnen skal være, skal du, hvis du ønsker Ringkøbing Kirkegård henvende dig til kirkegårdskontoret.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kirkekontoret, kirkegårdskontoret eller rette henvendelse til en præst.