Dåb

Ved dåb bliver man medlem af den danske folkekirke.

Hvis I som forældre ønsker at få jeres barn døbt i Ringkøbing Kirke, skal I kontakte kirkekontoret og aftale tidspunkt for dåben.

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt i Ringkøbing Kirke, skal du kontakte én af præsterne. 

Dåb kan finde sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste. Derudover er der mulighed for dåb ved dåbsgudstjenesterne.

Hvis barnet ikke er navngivet inden dåben, skal det ønskede navn oplyses til kirkekontoret, gerne i forbindelse med at tidspunktet aftales.

Læs om godkendte navne her.

Inden dåben vil præsten kontakte dåbsfamilien for at aftale tidspunkt for en dåbssamtale. Præsten vil under samtalen bl.a. gennemgå dåbsritualet og besvare de spørgsmål der måtte være vedrørende gudstjenesten og dåben.

Der skal vælges minimum 2 og højest 5 faddere. Der skal oplyses fulde navn og adresse på fadderne. Dette gøres enten til præsten ved dåbssamtalen, eller til kirkekontoret. Fadderne skal være i konfirmationsalder eller ældre -og skal være døbt ved en kristen dåb.

Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.

Ved dåb af voksne er der ikke faddere, men i stedet 2 dåbsvidner.