Indmeldelse i Folkekirken

Indmeldelse i folkekirken foregår ved, at man kontakter en præst.

I Ringkøbing Kirke er det enten Jørgen Moeslund eller provst Lone Hvejsel.