Vielse / Velsignelse

I kirken kan I blive viede eller få en kirkelig velsignelse af jeres borgerligt indgåede vielse.
Den ene part skal være medlem af folkekirken.

Før vielse skal I hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. 
Prøvelsesattesten indhentes ved at udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk
Attesten, der modtages i jeres e-boks, skal afleveres til vielsesmyndigheden - altså på kirkekontoret.
Prøvelsesattesten er kun gældende i 4 måneder.

Hvis I ønsker at blive viede eller kirkeligt velsignede i Ringkøbing Kirke, kan I kontakte kirkekontoret for bl.a. at aftale tidspunkt for vielsen / velsignelsen.

Inden vielsen / velsignelsen bliver I kontaktet af præsten angående en samtale. Under samtalen vil præsten bl.a. gennemgå vielsens / velsignelsens forløb og I vil sammen tale om salmevalget.
Ved samtalen skal I også oplyse navne og adresser på de 2 vidner, der skal være til stede ved vielsen.

Hvis I ønsker at ændre jeres navne i forbindelse med vielsen kan I ansøge om der her. Navneændring i forbindelse med vielse er gebyrfri, hvis der opnås navnefællesskab. Dette gælder ikke ved velsignelse.