Bliv frivillig

I Ringkøbing Kirke har vi et væld af aktiviteter.

Disse aktiviteter kan ikke sættes i værk uden vores netværk af frivillige, som gør en stor forskel ved at være med til at sikre at der kan skabes relevante aktiviteter - og gennem disse aktiviteter er med til at skabe tætte bånd mellem kirke og sognets beboere. samtidig bliver den frivillige også selv del af et eller flere af kirkens netværk.

 

Som frivillig ved Ringkøbing Kirke kan man have mange forskellige roller og opgaver. Fælles for disse er at den frivillige stiller sin arbejdskraft til rådighed uden nogen form for aflønning. 

 

Vi kan tilbyde dig:

- at være med i et team af frivillige, som hjælper til ved forskellige typer af aktiviteter. F.eks. minikonfirmander, familie-gudstjenester eller eftermiddag for ældre.

- at være praktisk hjælper ved kaffearrangementer.

- at være medhjælp ved uddeling af nadverbrød ved gudstjenester 

 

Vi forventer af dig:

- at du fortæller os om dine ønsker for hvilke aktiviteter du kunne tænke dig at hjælpe med.

- at du er frivillig her, og derfor ikke forventer en aflønning.

 

Henvendelse

Hanne Raabjerg: Mail: har@km.dk

Tlf. 6120 1314