Minikonfirmander

Minikonfirmand er et tilbud fra kirken, som er frivilligt og gratis. På landsplan er over 18.000 børn om året med til minikonfirmand. Gennem leg, sang, bibelfortællinger og kreative aktiviteter får børnene et større kendskab til kirken og det kristne budskab. Minikonfirmand giver på den måde en god baggrund for at begynde som konfirmand i 7. klasse.

Her i Ringkøbing Kirke inviterer vi hvert år børnene fra Alkjærskolens 3. årgang til minikonfirmand. Alle er velkomne, også selvom man ikke er døbt. Minikonfirmand foregår efter skoletid og er fordelt over i alt seks dage, tre om efteråret og tre om foråret. Kirken sørger for transport til og fra skolen samt for en forfriskning i løbet af eftermiddagen.

01maj kl. 14:00

Minikonfirmandundervisning

- Ringkøbing Kirkehus

01maj kl. 14:00
02maj kl. 14:00

Minikonfirmandundervisning

- Ringkøing Kirkehus

02maj kl. 14:00
03maj kl. 14:00

Minikonfirmandundervisning, gudstjeneste og efterfølgende aftensmad

Undervisningen begynder kl. 16.00. Kl. 17.00 holder minikonfirmanderne gudstjeneste …

03maj kl. 14:00