Om kirken

Af Klaus V. Jensen

Kirken er åben

alle dage kl. 9.00-18.00.

Kirken er lukket for besøgende i uge 4, grundet hovedrengøring.

Kirkebygningen

Ringkøbing kirke ligger midt i byen på Kirkepladsen bag det gamle amtsrådhus. Kirken er bygget i flere etaper. Hovedskibet er den ældste del fra første halvdel af 1400-tallet bygget i sin nuværende længde uden korsarme.

Tårnet

I første halvdel af 1400-tallet blev kirken Tårnet er påbegyndt samtidig med kirkeskibet, og  havde i første omgang samme højde som skibets langmure. Tårnet blev først fuldført senere - antagelig mellem 1525 og 1550. Tårnet er bemærkelsesværdigt ved, at det er bredere foroven end forneden.


Kirken blev udvidet mod nord med korsarm i 1592-93. Den søndre korsarm, hvor det nye orgel står,  blev bygget i 1934-35. Alt synligt murværk er fra denne tid, idet det øvrige murværk var i så dårlig stand, at en skalmuring af hele kirken var nødvendig.

Kirkens kor

Mange af kirkens gæster kommer for at se alterbilledet malet af Arne Haugen Sørensen i 1995-96. Billedets størrelse og klare farver gør, at de besøgendes øje straks fanges af det smukke maleri. Arne Haugen Sørensen blev bestilt til at skildre opstandelsen. Billedet viser et menneske som løftes op af graven af Guds hænder. I horisonten ses tre små kors malet i grøn, håbets farve.

Døbefonten

Døbefonten er ligesom alterbordet designet af Arne Haugen Sørensen. Dåbsfadet er fremstillet af glas på Per Hebsgaards værksted. I bunden af glasskålen er malet Helligåndsduen, som også findes på alterbilledet øverst til højre.
Dåbsfadet er opsat på en messingfod, der også går ned gennem døbefontens sokkel. Soklen udgøres af glasplader, der er lagt oven på hinanden.

Andre kirker i området

På turistkontorets hjemmeside kan du læse om andre interessante kirker i og omkring Ringkøbing.

cookie information