Orgler

Der står to orgler i kirken.

  • På pulpituret i vestenden af kirken står et orgel, hvis facade er fra 1633.
  • I den søndre korsarm anskaffede kirken et nyt orgel i 1974, bygget af Frobenius.

Det gamle orgel - et spændende orgelprojekt

Fra det oprindelige orgel fra 1633 er der i dag kun facaden tilbage. Den er til gengæld blandt de ti ældste i Danmark. Det oprindelige orgelværk blev kasseret i 1861, hvor man satte et romantisk orgelværk bag den gamle facade. Dette romantiske orgelværk er nu restaureret, fået nyt orgelhus og er flyttet til det nye kapel fra 2008.

I disse år er orgelbygger Mads Kjersgaard i færd med at rekonstruere det barokke orgelværk, som det kunne have været lavet i 1633, så inden for en overskuelig fremtid kan der atter lyde autentiske barokorgeltoner ud gennem kirkens smukke orgelfacade. Det bliver et fantastisk instrument, som ikke findes magen til i Danmark.

Frobenius-orglet

I den søndre korsarm anskaffede kirken i 1974 et nyt orgel bygget af Frobenius og tegnet af arkitekt Rolf Graae. Orglet har 22 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal.

cookie information