Udvalg til menighedsrådet

 

Bygningskyndig:
     Kaj Møller

Kirke- og kirkegårdsudvalg:    
     Hans-Ole Jessen,
     Mette Stengaard,
     Anja Lynggaard

Kirkehus og præstebolig:
       
     Ole Bøndergaard,
     Anja Lynggaard,
     Hans-Ole Jessen
     Mette Stengaard Jensen

Kirkebladsudvalg:      
     Karina Lodberg,
     Svend Aage Hoppe,
     Lone Hvejsel
     Randi Sandal

Udvalg for kirkeaftener:       
     Anja Lynggaard,
     Svend Aage Hoppe
     Lone Hvejsel

RAMS-repræsentant: 
    
     Mette Stengaard Jensen

Budgetudvalg:  
     Lars Hansson (formand),
     Ole Bøndergaard,
     Poul Agergaard,
     Hans-Ole Jessen
     Inge Møller Madsen

Valgbestyrelse:
     Lars Hansson (formand),
     Ole Bøndergaard
     Mette Stengaard Jensen

Aktivitets- og udviklingsudvalg:        
     Svend Aage Hoppe,
     Anja Lynggaard,
     Inge Møller Madsen,
     Mette Stengaard Jensen,
     Lone Hvejsel,
     Randi Sandal,
     Klaus V. Jensen
     ny medarbejder

Orgeludvalg:           
     Grete Mølskov,
     Klaus V. Jensen
     Lone Hvejsel

cookie information