Undervisning

I Ringkøbing Kirke tilbyder vi mini-konfirmandundervisning til sognets 3. klasser og konfirmandundervisning til sognets 7. klasser.

Derudover deltager vi i RAMS, som er menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe Stift.
Spændende projekter er tilbudt til alle årgange på Alkjærskolen, og vi har tradition for at synge salmer med 3. klasserne og sende dem til Ribe Domkirke til et mega-salme-arrangement.
Læs mere om RAMS her.


cookie information