Vægterandagter:

Hver torsdag aften i juli og august måned vil der også i år være vægterandagt i Ringkøbing Kirke.

Vægterandagt begynder cirka kl. 21i Ringkøbing Kirke og varer cirka 20 min. Når vægterne har haft deres runde i byen den aften, slutter de foran kirken, hvor præsten vil stå i døren og byde alle, der har tid og lyst indenfor.

Her i Ringkøbing har vi nu haft disse andagter i flere år. Der har været god opbakning til vægterandagterne hver gang.
Rigtig mange, både beboere i byen og turister, har taget imod tilbuddet og deltaget i den korte andagt.

En vægterandagt indeholder en salme, bibeltekst, orgelmusik, fadervor og velsignelsen.

Vi håber, at rigtig mange både fastboende og turister også i år vil slutte op om vægterandagterne. Det er en dejlig måde at afslutte en dag på.

cookie information