Ringkøbing Kirkes Menighedsråd 2016 til 2020

 

 

Formand

Lars Hansson
Markskellet 2, 6950 Ringkøbing
Mobil: 2926 8982
E-mail: jyttehansson@live.dk

Næstformand og kasserer

Poul Agergaard
Øster Allé 4, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 9736 6303, mobil: 4016 1696 
E-mail: poulagergaard@mail.dk

Kontaktperson

Inge Møller Madsen 
Stenshøj 8, 6950 Ringkøbing
Mobil: 2991 0684
E-mail: ingeogniels@hotmail.dk

Kirkeværge

Mette Stengaard Andersen
Fjordbrinken 10, 6950 Ringkøbing
Mobil: 2461 6608
E-mail: mettestengaard2008@live.dk

Karina Lodberg
Fjord Allé 15, 1.; 6950 Ringkøbing
Mobil: 2860 7428
E-mail: karinalodberg@gmail.com

Svend Aage Hoppe
Lindevej 3, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 9732 2397
E-mail: hoppe@post10.tele.dk

Arne Nørgaard
Bryggen 1,  1. th; 6950 Ringkøbing
Tlf.: 9740 7904, mobil: 4019 3854
E-mail: avanti@postkasse.com

Anja Bred Lynggaard
Adresse, mobil-nummer og E-mail er beskyttet

Hans-Ole Jessen
Birkevej 11, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 9735 0598, mobil: 4033 4598
E-mail: ole@nicoole.dk

Sognepræst & provst

Margrethe Dahlerup Koch
Fjord Allé 13, 6950 Ringkøbing
Mobil: 4013 6432
Mail: mdk@km.dk

Sognepræst (kbf)

Jørgen Moeslund
Poulsgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing
Mobil: 5040 6557
Mail: jpm@km.dk

Sognepræst

Vivian Linnebjerg
Velling Kirkeby 1, 6950 Ringkøbing
Tlf: 9732 1618
E-mail: vrl@km.dk

Hanne Raabjerg
Sekretær - ikke medlem
Tlf.: 9732 0696
E-mail: har@km.dk

Klaus V. Jensen
Medarbejderrepræsentant
Tlf: 2032 4340 
E-mail: klaus6950@gmail.com