Ringkøbing Kirkes Menighedsråd 2020 til 2024

Formand

Lars Hansson
Mobil: 2926 8982
E-mail: jyttehansson@live.dk

Næstformand

Iver Poulsen
Tlf. 4035 9808
E-mail: iver@poulsen.mail.dk

Kasserer

Rikke Pedersen Glüsing
Mobil: 3074 1014
E-mail: glysingrikke@gmail.com

Kontaktperson

Gert Pilgaard Christensen
Mobil: 2482 4291
E-mail: gpc4291@gmail.com

Kirkeværge

Jogvan Pauli Lydersen
Mobil: 2289 4499
E-mail: pauli.lydersen2@gmail.com

Menigt medlem

Anette Kjær Noer
Tlf.: 6186 3253
E-mail: anettenoer@gmail.com

Menigt medlem

Anja Bred Lynggaard
Mobil-nummer og E-mail er beskyttet

Menigt medlem

Arne Nørgaard
Tlf.: 9740 7904, mobil: 4019 3854
E-mail: avanti@postkasse.com

Sognepræst (kbf)

Jørgen Moeslund
Poulsgårdsvej 7, 6950 Ringkøbing
Mobil: 5040 6557
Mail: jpm@km.dk

Sognepræst & provst

Margrethe Dahlerup Koch
Fjord Allé 13, 6950 Ringkøbing
Mobil: 4013 6432
Mail: mdk@km.dk

Sognepræst

Vivian Linnebjerg
Velling Kirkeby 1, 6950 Ringkøbing
Tlf: 9732 1618
E-mail: vrl@km.dk

 

Hanne Raabjerg
Sekretær - ikke medlem
Tlf.: 9732 0696
E-mail: har@km.dk

Klaus V. Jensen
Medarbejderrepræsentant
Tlf: 2032 4340 
E-mail: klaus6950@gmail.com