Mødedatoer for meninghedsrådet

Menighedsrådsmøderne afholdes i Ringkøbing Kirkehus.

Der er offentlig adgang til menighedsrådets møder.

De kommende datoer står til højre. Her kan du også ca. en uge før mødets afholdelse læse dagsordnen.

Du kan læse referaterne herunder.

 

 

Dagsordner og referater

2018

2018-12-18 Referat fra menighedsrådsmøde

2018-11-14 Referat fra menighedsrådsmøde
     Ringkøbing kirke - budget 2019, 3 sider
     Rev. udg. ad sidste side af budgettet 2019
     Ringkøbing kirke - egenkapital-frie midler budget 2019
     20181107 - Referat fra gennemgang af bygninger

2018-10-10 Referat fra menighedsrådsmøde
     Mobning udtast til MR
     Om-indbinding af salmebøger, tilbud
     Protokollat, regnskab 2017, revisionen
     Revisionspåtegning, Regnskab 2017
     Ringkøbing-budget, formål pr. 30.09.18
     Ringkøbing-kvt. rapport pr. 30.09.18 - 2 sider

2018-09-18 Referat fra menighedsrådsmøde
     Allonge til vedtægt
     Budgetsamråd Syd 2019
     Ringkøbing-budget, formål pr. 31.08.18
     MR budget 2019
     Kirkegårdsvedtægt. Ringkøbing og Rindum
     Revisionsprotokollat
     Kvartalsrapport 2018

2018-08-16 Referat fra menighedsrådsmøde
     Invitation til budgetsamråd
     Kvartalsrapport pr. 30.6.18 - 8 sider
     Andreas Exner
     Regninger, vejrhane
     Ringkøbing Kirke - Vejrhane - endeligt byggeregnskab rev. 13.08.18
     Ringkøbing Kirkegård - fremtidig udvikling
     180816 -  Ringkøbing Kirke - regnskab 2018  -  Q 2

2018-06-14 Referat fra menighedsrådsmøde
     Orienteringsbrev
     Forebyggelse af mobning henvendelse til menighedsrådene i Ribe Stift
     Handleplan mod mobning 2018 og 2019, arbejdsmiljøudvalget for præster og provster
     Foreløbigt budgetforslag for 2019 (uden personoplysninger

2018-05-15 Dagsorden til menighedsrådsmøde     
     2018-05-15 Referat fra MR-møde
     Omlægning af arealer på kirkegården

2018-04-25 Referat fra menighedsrådsmøde
     Godkendelse til Ringkøbing Provsti m.fl. vedr. deltagelse
     Vedtægt for maskinpulje i Ringkøbing provsti
     Forsøgsordning

2018-03-22 Referat fra menighedsrådsmøde
     1. Konvertering af ikke forbrugte anlægsmidler[47253]
     2. svar til Ringkøbing Provsti[47254]
     3. Kollektliste til MR d. 22.3
     4. Regnskab 2017 - udkast fra økonomiportalen 10.03.18[47252]   
     5. Møde 3 med repræsentanter for Rindum og Ringkøbing menighedsråd om Kirkebladet

2018-02-08 Referat fra menighedsrådsmøde
     1. Bilag, hjertestartere
     2. Facebook
     3. Mail Oprindelig meddelelse
     4. Mariehaven
     5. Mariehavens Juleorkester 2018
     6. Pressemeddelelse Mariehavens Juleorkester 2018
     7. Møde med repræsentanter for Rindum og Ringkøbing menighedsråd om Kirkebladet den 18
     8. Ringkøbing Provsti - sikring af gravsten
     9. Ringkøbing Kirkehus-vedtægter
   10. Ringkøbing Kirkehus-lejekategorier
   11. Husorden for Ringkøbing Kirkehus
   12. Ringkøbing Kirkehus-Lejekontrakt

2018-01-03 Referat fra menighedsråds-møde
     1. Regnskabsinstruks 2016
     2. AW-Regnskab0247
     3. Forslag til ansøgning til provsti om   konvertering af  ikke forbrugte anlægsbevillinger 12.12.2017
     4. Kirkehusbyggeri - og finansiering pr. 12.12.17 - endelig
     8. Revideret kollektliste 19.09.2017

2017

2017-11-15 Referat fra menighedsrådsmøde
     - Notat om gaver og personalegoder til kirkefunktionærer
     - Afgørelse - Ringkøbing Kirke - Istandsættelse af vindfløj
     - Ansøgning, kollekt
     - Ansøgning, kollekt
     - Kollektbrev oktober 2017
     - Kvartalsrapport pr. 30.09.2017
     - Budget 2018 uden personoplysninger
     - Budget 2018 med endelig  besparelsesforslag 08.11.2017

2017-10-04 Referat fra menighedsrådsmøde
     - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016
     - Revisionspåtegning på årsregnskabet

2017-09-19 Referat fra menighedsrådsmøde
     - bilag 1 Budgetudmelding fra provstiet
     - Bilag 1,1 Ringkøbing - budget 2018
     - Bilag 1,2 Orientering til sognene i SYD
     - bilag 2 Kirkekørsel
     - bilag 3 ansøgning fra Nicolaitjenesten
     - bilag 4 Møltrup Optagelseshjem
     - bilag 5 Møltrup Optagelseshjem
     - bilag 6 Jysk Børneforsorg
     - bilag 7 Døvemenighederne
     - bilag 8 Døvemenighederne

2017-08-17 Referat fra menighedsrådsmøde
     - Endelig byggeregnskab
     - Ringkøbing - budget formål pr. 30.06.17
     - Ringkøbing - kvartalsrapport pr. 30.06.17
     - Poulsgårdsvej - istandsættelse af præsteboligen
     - Tilbud fra Danish AirPhoto 

2017-06-08 Referat fra menighedsrådsmøde
     - Kirke- og kirkegårdsudvalg - renovering af vejrhane
     - 2017-04-30 Referat af menighedsmoede
     - Årsbudget 2018

2017-05-09 Referat fra menighedsrådsmøde
     - Bilag, Ringkøbing - budget, formål pr. 31.03.2017
     - Bilag, Ringkøbing - kvartalsrapport pr. 31.03.2017

2017-04-30 Referat fra menighedsmøde

2017-04-18 Referat fra menighedsrådsmøde
     - Bilag - Ansøgning, søndagsskolelejrene
     - Bilag - Brev fra biskoppen
     - Bilag - Visioner og målsætninger for Ringkøbing Kirke

2017-03-09 Referat fra Menighedsrådsmøde
     - Vedtægt for kassereren 2015 - LM forslag
     - Vedtægt for kirke - og kirkegårdsudvalget
     - Vedtægt for kirkeværgen
     - Vedtægt for kontaktperson
     - Vedtægt for regnskabsfører 2015 - LM forslag
     - Årsregnskab 2016

2017-02-09 Referat fra menighedsrådsmøde
    - Brev til bevat Ringkøbing bymidte
    - Bilag til dagsordenen den 9. feb. 2017

2017-01-03 Referat fra menighedsrådsmøde
   2017-01-03 Referat fra tillægsdagsordenen

2017-01-03 Dagsorden til menighedsrådsmøde    
   Tillægsdagsorden
   Bilag 1. Forretningsorden for menighedsråd 2013.pdf
   Bilag 2. Forslag til ændringer i forretningsordenen - Kopi.pdf
   Bilag 3. Ansættelsesprocedure - Kopi - Kopi.pdf
   Bilag 4. Honorar.pdf
   Bilag 5. Referat af fællesmøde.pdf
   Bilag 6. Evt lukning af hus i sommerperioden.pdf
   Bilag 7. Forslag til sommerferieplan.pdf
   Bilag 8. Menighedsrådsloven.pdf
   Bilag 9. Budget.pdf
   Bilag 10. Høringsliste, forslag til lov om forsøg i folkekirken.pdf
   Bilag 11. Høringsbrev, forslag til lov om forsøg i folkekirken.pdf
   Bilag 12. Lovforslag om forsøg i folkekirken.pdf
   Bilag 14. Ringkøbing menighedsråd
   Bilag 15. Budget vedlægges ansøgning om tilskud
   Bilag 16. Omtale af projektet

Menighedsrådsmøder

18sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

 

18sep kl. 19:00
09okt kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

09okt kl. 17:00
14nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

 

14nov kl. 19:00