Du er her: 

Stillingsopslag: kordegn

Ansøgningsfrist 23. april kl. 16

Kordegn ved Ringkøbing Kirke

En stilling som kordegn ved Ringkøbing kirke, Ringkøbing Sogn, er ledig til besættelse snarest.

Ringkøbing Kirke er en smuk bykirke opført i 1400-tallet med central placering på byens torv.

Kirkehuset, der bl.a. rummer kirkens administration, er beliggende umiddelbart over for kirken. Kirken har et højt aktivitetsniveau, både hvad angår kirkelige handlinger og kulturelle arrangementer.

Sognet har 5024 indbyggere.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Menighedsrådet vil dog evt. være villig til at drøfte en mindre reduktion i det ugentlige timetal.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

  • Personregistrering for Ringkøbing og Rindum sogne
  • I et mindre omfang kordegneassistance for Tim-Stadil-Vedersø sogne og Hover, Torsted og Ølstrup sogne
  • Betjening af kirkekontor
  • Betaling af regninger og kontering
  • Sekretærfunktioner for menighedsråd, udvalg og i et mindre omfang for præster
  • Praktisk kirketjeneste i weekender, i begrænset omfang i hverdage
  • Afløsning (kombinationsopgaver til kirketjenerfunktionen) ved ferie, kursus og sygdom med rengøring i kirken og kirkehuset, samt flaghejsning

Arbejdet for de øvrige menighedsråd udføres fra kontoret i Ringkøbing Kirkehus.

Der arbejdes tæt sammen med de øvrige medarbejdere ved kirken.

Du kan forvente godt samarbejde alle medarbejdere imellem og mellem menighedsråd og ansatte, fleksible kolleger, nyt rummeligt og velfungerende kirkehus.

Kvalifikationer:

Vi forventer, du er ansvarsbevidst, fleksibel, serviceminded og udadvendt med gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Uddannelseskrav:

Det er en betingelse, at ansøger, der ikke har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne inden for 2 år efter ansættelsens start.

Aftalegrundlag:

Ansættelsen sker ved Ringkøbing Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.170 kr. – 334.158 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.390 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 33.740,73 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner), årligt.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegne forening.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inge Møller Madsen, tlf. 29 91 06 84

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8749fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. april 2019 kl. 16.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 19.

Der vil kun blive indhentet referencer efter aftale med ansøger.

Del dette: