Du er her: 

Orienterings- og menigheds-møde søndag den 16. august ca. kl. 11.45

om valg til nyt menighedsråd og menighedsrådets arbejde

Søndag den 16. august 2020 - umiddelbart efter gudstjenesten – ca. kl. 11.45 afholdes der menigheds- og orienteringsmøde i Ringkøbing Kirkehus.

På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets opgaver, arbejde, økonomi, planer for fremtiden og om det kommende menighedsrådsvalg. Der vil blive lagt op til debat om visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.

På mødet vil du kunne høre mere, om hvordan du kan få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden og være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet.

Dagsorden for mødet:

  1. Velkomst ved menighedsrådet.
  2. Valg af dirigent.
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

 

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 afholdes der valgforsamling i Ringkøbing Kirkehus.

På valgforsamlingen kan interesserede stille op til menighedsrådsvalget, der foregår skriftligt og hemmeligt. Resultatet bekendtgøres på valgforsamlingen. Resultatet offentliggøres endvidere senest en uge efter valgforsamlingen, men i hele fire uger efter valgforsamlingen er der mulighed for at komme med en kandidatliste, hvis man ikke synes, de allerede opstillede kandidater var tilstrækkeligt. Afleverer man en sådan kandidatliste, udløser det et traditionelt afstemningsvalg.

Ved at møde op til valgforsamlingen den 15. september 2020, er man med til at vælge retningen for kirkens arbejde i sognet. Det er man ved enten selv stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet.

De nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent den 29. november 2020.


MENIGHEDSRÅDSVALGET BEGYNDER SNART (artikel fra Kirkebladet 2-2020)
Reglerne for menighedsrådsvalg er ændret, og allerede den 16. august begynder den nye valgproces. Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg. Det er sikkert. Og sådan har det »altid« været. Men i år er reglerne for valget til menighedsrådet ændret. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne i sognet allerede nu husker, at det er et valgår. Ændringerne har rod i en lovændring, der har til formål at skabe fuld offentlighed om valget. Hidtil er 97 procent af alle valg til menighedsråd foregået ved aftalevalg, men med de nye ændringer bliver det tydeligt, at der er valg, hvem der stiller op og hvordan stemmerne fordeler sig.
Ændringerne er foretaget med inspiration fra foreningslivet, hvor bestyrelsesmedlemmer som bekendt vælges på generalforsamlinger. Ved valg til menig hedsrådet skal valget dog altid foregå ved skriftlige og hemmelige afstemninger.
- Vi glæder os meget til at afprøve denne nye valgform. Menighedsrådsarbejdet er både spændende og givende, og jeg håber, at flere har lyst til at melde sig på banen for at deltage i det arbejde, siger Lars Hansson, der nu i godt tre år har været formand for Ringkøbing Kirkes menighedsråd.

DEN 16. AUGUST
De nye regler er naturligvis gældende i alle landets sogne. Derfor er der i både Rindum og Ringkøbing sogne orienteringsmøde søndag den 16. august kl. 11.45 efter gudstjenesten, hvor det holdes sammen med det årlige menighedsmøde. Her bliver der informeret om det kommende valg og de kommende datoer, der er vigtige at huske.
Næste kryds i kalenderen skal sættes 15. september, hvor der er valgforsamling. Her kan interesserede stille op til valget, der foregår skriftligt og hemmeligt. Senest efter en uge offentliggøres navnene, men i hele fire uger efter valgforsamlingen er der mulighed for at komme med en kandidatliste, hvis man ikke synes, de allerede opstillede kandidater var tilstrækkeligt. Afleverer man en ny kandidatliste, udløser det et traditionelt afstemningsvalg.
- Vi håber, at rigtig mange vil komme til møderne, så vi får valgt nogle gode og engagerede menighedsråd, opfordrer Tage Høj Kristiansen, formand for Rindum Menighedsråd.
De nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent den 29. november 2020.

Karina Lodberg

(12. maj er ændret til 16. august i artiklen)

Del dette: