Du er her: 

Orienterings- og menigheds-møde søndag den 16. august kl. 11.45

om valg til nyt menighedsråd og menighedsrådets arbejde

I forbindelse med menighedsrådsvalget senere på året afholdes der i alle landets sogne orienteringsmøder søndag den 16. august som optakt til valget. I Ringkøbing holdes mødet i kl. 11.45 efter gudstjenesten. Sted oplyses senere. Sammen med orienteringsmøderne holdes det årlige menighedsmøde, hvor der orienteres om menighedsrådets arbejde, økonomi og planer for fremtiden.
Pga. Corona-krisen er møderne flyttet fra den 9. juni til den 16. august.

MENIGHEDSRÅDSVALGET BEGYNDER SNART (artikel fra Kirkebladet 2-2020)
Reglerne for menighedsrådsvalg er ændret, og allerede den 16. august begynder den nye valgproces. Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg. Det er sikkert. Og sådan har det »altid« været. Men i år er reglerne for valget til menighedsrådet ændret. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne i sognet allerede nu husker, at det er et valgår. Ændringerne har rod i en lovændring, der har til formål at skabe fuld offentlighed om valget. Hidtil er 97 procent af alle valg til menighedsråd foregået ved aftalevalg, men med de nye ændringer bliver det tydeligt, at der er valg, hvem der stiller op og hvordan stemmerne fordeler sig.
Ændringerne er foretaget med inspiration fra foreningslivet, hvor bestyrelsesmedlemmer som bekendt vælges på generalforsamlinger. Ved valg til menig hedsrådet skal valget dog altid foregå ved skriftlige og hemmelige afstemninger.
- Vi glæder os meget til at afprøve denne nye valgform. Menighedsrådsarbejdet er både spændende og givende, og jeg håber, at flere har lyst til at melde sig på banen for at deltage i det arbejde, siger Lars Hansson, der nu i godt tre år har været formand for Ringkøbing Kirkes menighedsråd.

DEN 16. AUGUST
De nye regler er naturligvis gældende i alle landets sogne. Derfor er der i både Rindum og Ringkøbing sogne orienteringsmøde søndag den 16. august kl. 11.45 efter gudstjenesten, hvor det holdes sammen med det årlige menighedsmøde. Her bliver der informeret om det kommende valg og de kommende datoer, der er vigtige at huske.
Næste kryds i kalenderen skal sættes 15. september, hvor der er valgforsamling. Her kan interesserede stille op til valget, der foregår skriftligt og hemmeligt. Senest efter en uge offentliggøres navnene, men i hele fire uger efter valgforsamlingen er der mulighed for at komme med en kandidatliste, hvis man ikke synes, de allerede opstillede kandidater var tilstrækkeligt. Afleverer man en ny kandidatliste, udløser det et traditionelt afstemningsvalg.
- Vi håber, at rigtig mange vil komme til møderne, så vi får valgt nogle gode og engagerede menighedsråd, opfordrer Tage Høj Kristiansen, formand for Rindum Menighedsråd.
De nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent den 29. november 2020.

Karina Lodberg

(12. maj er ændret til 16. august i artiklen)

Del dette: