Du er her: 

Det nye menighedsråd

Valgresultatet er gældende.

Valgresultatet fra valgforsamlingen den 15. september 2020 er det gældende valgresultat, da der ikke er indgivet en kandidatliste inden fristens udløb – 4 uger efter valgforsamlingen.

Følgende blev valgt til menighedsrådet:
Anette Kjær Noer
Anja Lynggaard
Lars Hansson
Iver Poulsen
Jogvan Pauli Lydersen
Gert Pilgaard Christensen
Rikke Pedersen Glüsing
Arne Nørgaard

Som stedfortrædere blev følgende tre valgt:
Mette Stengaard Andersen
Karen Hindø
Henriette Faurbye

Det nye menighedsråd er valgt for 4 år regnet fra kirkeårets begyndelse  - dvs fra første søndag i advent.

Del dette: