Et ord med på vejen


-fra indvielsen og receptionen af Ringkøbing Kirkehus, søndag d. 27. november 2016.

Efter festgudstjenesten i Ringkøbing Kirke indbød menighedsrådet menigheden til reception og indvielse af det nye kirkehus, der havde været lang tid undervejs.

” Et gammelt ønske er blevet opfyldt”. Sådan udtrykte byggeudvalgsformand Hans-Ole Jessen det. ”I mere end 20 år har det været et stort ønske for de forskellige menighedsråd at etablere et kirkehus i Ringkøbing, … et moderne og tidssvarende kirkehus få skridt fra kirken”.

” Det er blevet til ved mod, vedholdenhed og beslutsomhed”, sagde den afgående menighedsrådsformand Poul Agergaard, der også udtrykte en tak for mange positive og opmuntrende tilkendegivelser, som byggeudvalg og menighedsråd har mødt i menighed og sogn. ”Også en stor tak til kirkens ansatte for den kreativitet, arbejdsindsats og overbærenhed, de har lagt for dagen”.

”Måtte det lykkes for det nye menighedsråd – i fællesskab at kreere et smukt patchworktæppe / et levende indholdsrigt liv i vort nye kirkehus”, sluttede Poul Agergaard.

”Pas godt på det”, sagde medlem af byggeudvalget, kirketjener Kaj Møller ved rejsegildet.
Måtte vort kirkehus
i både sus og dus
ifølge den skrevne tekst
virke for liv og vækst.

Og med alles ønsker om, at kirkehuset ikke blot ville blive passet godt på, men også flittigt benyttet, blev det nye kirkehus med et trefoldigt ”LEVE” overdraget til menigheden.

Af Svend Aage Hoppe                                           Foto: Lars Egelund

cookie information